TRƯỜNG SAKURA - OLYMPIA
Địa chỉ: 63 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Mã số thuế: 0868569986
Số điện thoại: 0868569986
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Vị trí công ty
63 Lê Văn Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng