Đại học
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
6 giờ trước
Đại học
1 năm
7 - 10 triệu
21 giờ trước
Trung cấp
Trên 5 năm
7 - 10 triệu
1 ngày trước
Đại học
3 năm
7 - 10 triệu
1 ngày trước
Cao đẳng
3 năm
5 - 7 triệu
3 ngày trước
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
7 - 10 triệu
4 ngày trước
Đại học
5 năm
7 - 10 triệu
4 ngày trước
Đại học
Trên 5 năm
5 - 7 triệu
5 ngày trước
Đại học
1 năm
Thỏa thuận
5 ngày trước
Chứng chỉ nghề
Trên 5 năm
Thỏa thuận
5 ngày trước
Chứng chỉ nghề
Trên 5 năm
Thỏa thuận
5 ngày trước
Không yêu cầu
5 năm
7 - 10 triệu
5 ngày trước
Đại học
Trên 5 năm
10 - 12 triệu
6 ngày trước
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
7 - 10 triệu
6 ngày trước
Đại học
Trên 5 năm
10 - 12 triệu
6 ngày trước
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
7 - 10 triệu
6 ngày trước
Cao đẳng
1 năm
5 - 7 triệu
6 ngày trước
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
7 - 10 triệu
1 tuần trước
Phổ thông
1 năm
5 - 7 triệu
1 tuần trước

Tìm kiếm ứng viên

Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng