Trung tâm anh ngữ Windsor
Địa chỉ: 135 Nguyễn Sơn- Đà Nẵng
Mã số thuế: 0402093967
Số điện thoại: 0834330888
Qui mô: 10-25
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động Giáo dục và đào tạo
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
135 Nguyễn Sơn- Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng