TRUNG TÂM ANH NGỮ MS HOA ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 233 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Mã số thuế: 02363572008
Số điện thoại: 02363572008
Qui mô: 10-25
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động Giáo dục và đào tạo
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng
Vị trí công ty
233 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng