Bài viết đáng chú ý

Việc làm đang tuyển dụng

QUẢN LÝ SPA

15 - 20 triệu
31/08/2024
Đà Nẵng

NHÂN VIÊN SALE IT

15 - 20 triệu
30/08/2024
Đà Nẵng

NHÂN VIÊN SUPERVIOR SPA

10 - 12 triệu
30/07/2024
Đà Nẵng

KẾ TOÁN NỘI BỘ

7 - 10 triệu
11/08/2024
Đà Nẵng

Giới thiệu công ty

Chưa cập nhật
Treasure Việt Nam

THÔNG TIN CÔNG TY

  • 0795718374
  • 16 lý thường kiệt, hải châu, đà nẵng
  • Chưa cập nhật
  • Qui mô: Chưa cập nhật
  • MST: 0601066661
  • Loại hình: Chưa cập nhật
  • Lĩnh vực: Chưa cập nhật
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng