SHB Finance
Địa chỉ: Tầng 5, 324 Nguyễn Hữu Thọ , Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
Mã số thuế: 0905961461
Số điện thoại: 0905961461
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động Tài chính
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
Tầng 5, 324 Nguyễn Hữu Thọ , Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng