SCC Team
Địa chỉ: Tầng 6 - 51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0899081901
Số điện thoại: 0899081901
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng
7 - 10 triệu
29/08/2021
Đà Nẵng
Vị trí công ty
Tầng 6 - 51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng