Phan Bảo Luxury
Địa chỉ: 57 Lưu Quý Kỳ, hải châu, đà nẵng
Mã số thuế: 004000000
Số điện thoại: 0907202222
Qui mô: 10-25
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
57 Lưu Quý Kỳ, hải châu, đà nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng