NHÀ THUỐC ĐỨC HẠNH
Địa chỉ: Số 20 Nguyễn Nhàn, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mã số thuế: 32H8010271
Số điện thoại: 0708117368
Qui mô: <10
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động Y tế
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
Số 20 Nguyễn Nhàn, P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng