NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG (OCB) KHỐI KHĐC
Địa chỉ: Tầng 3, 354 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Mã số thuế: 0981928644
Số điện thoại: 0981928644
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Ngân hàng
Đã xác thực
Vị trí công ty
Tầng 3, 354 Điện Biên Phủ, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng