Khách sạn Dana Marina (Đà Nẵng)
Địa chỉ: 47- 49 Võ Văn Kiệt, Sơn Trà - Đà Nẵng (Giao nhau với đường Hồ Nghinh)
Mã số thuế: 02363784999
Số điện thoại: 02363784999
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động Văn hóa, thể thao, du lịch
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
47- 49 Võ Văn Kiệt, Sơn Trà - Đà Nẵng (Giao nhau với đường Hồ Nghinh)
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng