HỆ THỐNG TA GALAXY FITNESS & YOGA CENTER
Địa chỉ: 06 Phan Đăng Lưu , TP Đà Nẵng
Mã số thuế: 0979891809
Số điện thoại: 0979891809
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
06 Phan Đăng Lưu , TP Đà Nẵng
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng