HỆ THỐNG DI ĐỘNG XANH ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 106 Hàm Nghi, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0901176222
Số điện thoại: 0901176222
Qui mô: 10-25
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động Khoa học, công nghệ
Đã xác thực
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng