ĐẠI LÝ NƯỚC KHOÁNG QUANTUMN
Địa chỉ: 19 Trần Quốc Toản, Đà nẵng
Mã số thuế: 8288903311
Số điện thoại: 0935199461
Qui mô: <10
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
19 Trần Quốc Toản, Đà nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng