CÔNGTY TNHH TÂN VIỆT HƯNG
Địa chỉ: 139-141 Bùi Giáng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Mã số thuế: 0313893104-001
Số điện thoại: 0976024733
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng
Vị trí công ty
139-141 Bùi Giáng, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng