CÔNG TY TNHHTMDV TRUYỀN THÔNG INTEGARTE MEDIA
Địa chỉ: lô 07 Hoàng Thị Loan- Liên Chiểu- Đà Nẵng( Tầng 5)
Mã số thuế: 0401980726
Số điện thoại: 0932515023
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Vị trí công ty
lô 07 Hoàng Thị Loan- Liên Chiểu- Đà Nẵng( Tầng 5)
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng