CÔNG TY TNHH XÂY LẮP BA ĐÌNH
Địa chỉ: 27 Duy Tân, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0400462383
Số điện thoại: 0905968357
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng
Vị trí công ty
27 Duy Tân, Đà Nẵng
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng