Bài viết đáng chú ý

Việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Chưa cập nhật
Hình ảnh hoạt động
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Phúc Đại Nam

THÔNG TIN CÔNG TY

  • 0935299397
  • Shophouse Lô 3 Minh Mạng, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng
  • Chưa cập nhật
  • Qui mô: 50-100 nhân viên
  • MST: 0855115566
  • Loại hình: Công ty TNHH
  • Lĩnh vực: Xây dựng

Vị trí công ty

😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng