CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 5S
Địa chỉ: 06 Đinh Thị Vân – An Khê – Thanh Khê - Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401599408
Số điện thoại: 0989555846
Qui mô: 10-25
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
06 Đinh Thị Vân – An Khê – Thanh Khê - Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng