CÔNG TY TNHH VACS VIỆT NAM
Địa chỉ: 119 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM.
Mã số thuế: 0311463145
Số điện thoại: 02363638877
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Vị trí công ty
119 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM.
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng