Công Ty TNHH TVXD & TM Ngọc Long Việt
Địa chỉ: 23 Hà Thị Thân - P. An Hải Tây - Q. Sơn Trà - Đà Nẵng
Mã số thuế: 0901140101
Số điện thoại: 0901140101
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Xây dựng
Đã xác thực
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng