CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NEWSPACE
Địa chỉ: 169 Huỳnh Ngọc Huệ, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401431927
Số điện thoại: 0905011082
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Vị trí công ty
169 Huỳnh Ngọc Huệ, Đà Nẵng
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng