Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Quản Lý Doanh Nghiệp (SPM)
Địa chỉ: 11 Nguyễn Trác, P. Hoà Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0965.845584
Số điện thoại: 0965.845584
Qui mô: 10-25
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Khoa học, công nghệ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Vị trí công ty
11 Nguyễn Trác, P. Hoà Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng