Công Ty TNHH Tory Việt Nam
Địa chỉ: 16 Nguyễn Hành, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0917.789.525
Số điện thoại: 0917.789.525
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Khoa học, công nghệ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
16 Nguyễn Hành, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng