Công Ty TNHH TM- DV & SX Huỳnh Đức
Địa chỉ: Lô U7 đường 10B, KCN Hòa Khánh Mở rộng, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Mã số thuế: 02362212343
Số điện thoại: 02362212343
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất
Đã xác thực
Vị trí công ty
Lô U7 đường 10B, KCN Hòa Khánh Mở rộng, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng