Công Ty TNHH Nghiên Cứu Và Ứng Dụng Công Nghệ Thăng Long
Địa chỉ: Số 18 Đường Trung Nghĩa 8, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Mã số thuế: 0912577445
Số điện thoại: 0912577445
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực
Vị trí công ty
Số 18 Đường Trung Nghĩa 8, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng