CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG XUÂN TRUNG VIỆT
Địa chỉ: 268 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0378086846
Số điện thoại: 0378086846
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
268 Núi Thành, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng