Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI
Địa chỉ: Tầng 9, 69 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Mã số thuế: 0979908807
Số điện thoại: 0979908807
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH MTV
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
Tầng 9, 69 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng