Công ty TNHH MTV Quỳnh Trường Giang
Địa chỉ: Số 654 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng
Mã số thuế: 02366536668
Số điện thoại: 02366536668
Qui mô: 10-25
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH MTV
Lĩnh vực hoạt động Khoa học, công nghệ
Đã xác thực
Vị trí công ty
Số 654 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng