Công ty TNHH MTV Home Builder VietNam
Địa chỉ: 229 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵngv
Mã số thuế: 0974925007
Số điện thoại: 0974925007
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Bất động sản
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
229 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵngv
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng