CÔNG TY TNHH MTV FANMEDIA
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà 56 Thanh Tịnh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0905546220
Số điện thoại: 0905546220
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH MTV
Lĩnh vực hoạt động Khoa học, công nghệ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
Tầng 2, Tòa nhà 56 Thanh Tịnh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng