Công ty TNHH MTV AYN
Địa chỉ: 454 Ngô Quyền, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0786131094
Số điện thoại: 0786131094
Qui mô: 10-25
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH MTV
Lĩnh vực hoạt động Bán lẻ & phân phối
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
454 Ngô Quyền, Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng