CÔNG TY TNHH LÊ TRƯƠNG PHÁT
Địa chỉ: 14 Vũ Thành Năm, Phường Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0918663400
Số điện thoại: 0918663400
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
14 Vũ Thành Năm, Phường Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng