CÔNG TY TNHH JEG TECHNOLOGY
Địa chỉ: 78 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0924200528
Số điện thoại: 0924200528
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng
Vị trí công ty
78 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng