Bài viết đáng chú ý

Việc làm đang tuyển dụng

KỸ SƯ CƠ KHÍ

Thỏa thuận
16/06/2024
Đà Nẵng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Thỏa thuận
30/06/2024
Đà Nẵng

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ

Thỏa thuận
30/06/2024
Đà Nẵng

Giới thiệu công ty

Chưa cập nhật
Công ty TNHH Insulpack Đà Nẵng

THÔNG TIN CÔNG TY

  • 0763792588
  • Thôn Phú Hạ, Xã Hòa Sơn, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
  • Chưa cập nhật
  • Qui mô: 50-100 nhân viên
  • MST: 0400600989
  • Loại hình: Công ty TNHH
  • Lĩnh vực: Sản xuất

Vị trí công ty

😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng