Bài viết đáng chú ý

Giới thiệu công ty

Sản phẩm kinh doanh:
1: Cây, hoa - khoảng 500 loại cây và hoa. Cây giống - cây ăn quả - các sản phẩm cây từ Thái Lan - Trung Quốc - Các dòng cây độc lạ
2: Thiết bị tưới tự động - hệ thống tưới và phụ kiện tưới sân vườn, trang trại
3: Cỏ và cỏ nhân tạo - cỏ sân bóng - cỏ sân vườn
4: Đá- đá sân vườn, đá non bộ
5: Chậu- chậu nhựa, chậu sứ.... các loại
6: Phân bón
7: Hạt giống
CÔNG TY TNHH CÂY XANH CẢNH QUAN HOA SEN VIỆT

THÔNG TIN CÔNG TY

😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng