CÔNG TY QUẢNG CÁO VIỆT GIA KHÁNH
Địa chỉ: 151 Bùi Trang Chước - Nam hoà xuân - Quận Cẩm Lệ - Thành Phố Đà Nẵng
Mã số thuế: 0906559155
Số điện thoại: 0906559155
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
151 Bùi Trang Chước - Nam hoà xuân - Quận Cẩm Lệ - Thành Phố Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng