CÔNG TY DỊCH VỤ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

MST Cty: 0353767086 (Tra cứu google)

Số 11, Đường 3/2, TP Đà Nẵng

0353767086

mkhoiptscdn@gmail.com

0 /10
+0 vote
CHÚNG TÔI ĐANG TUYỂN 5 VỊ TRÍ
Chứng chỉ nghề
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Thỏa thuận
Chứng chỉ nghề
Thỏa thuận
Đại học
Thỏa thuận
Đại học
Thỏa thuận