Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng
Địa chỉ: Cảng Sơn Trà, Đường Yết Kiêu, TP Đà Nẵng
Mã số thuế: 0353767086
Số điện thoại: 0353767086
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp tư nhân
Lĩnh vực hoạt động Tài nguyên môi trường
Đã xác thực
Vị trí công ty
Cảng Sơn Trà, Đường Yết Kiêu, TP Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng