Công Ty CP Viễn Thông FPT - Chi Nhánh Đà Nẵng
Địa chỉ: 569 Điện Biên Phủ, Hoà Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng.
Mã số thuế: 0905400302
Số điện thoại: 0905400302
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Khoa học, công nghệ
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
569 Điện Biên Phủ, Hoà Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng.
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng