CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
Địa chỉ: Số 25 Tiên Sơn 15, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Mã số thuế: 0836601357
Số điện thoại: 0836601357
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực
Vị trí công ty
Số 25 Tiên Sơn 15, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng