Bài viết đáng chú ý
Việc làm đang tuyển dụng
7 - 10 triệu
25/04/2023
Đà Nẵng, Bình Định, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế
Giới thiệu công ty
Chưa cập nhật
CÔNG TY CP SX-TM HỮU NGHỊ
THÔNG TIN CÔNG TY
  • 0898222971
  • Khu công nghiệp Đà Nẵng, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng.
  • Chưa cập nhật
  • Qui mô: 1.000-5.000 nhân viên
  • MST: 0400100697
  • Loại hình: Công ty cổ phần
  • Lĩnh vực: Sản xuất
Vị trí công ty
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng