CÔNG TY CP SX – TM HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Đường số 3 , KCN An Đồn, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
Mã số thuế: 02363934071
Số điện thoại: 02363934071
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
Đường số 3 , KCN An Đồn, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng