Công ty Cp Peukey Đà Năngc
Địa chỉ: 82 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401678216
Số điện thoại: 0777440286
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
82 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
Hình ảnh hoạt động
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng