CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GỐM SỨ VIỆT HƯƠNG
Địa chỉ: 58 Phước Lý 9 – phường Hòa Minh – quận Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng
Mã số thuế: 0905001356
Số điện thoại: 0905001356
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
58 Phước Lý 9 – phường Hòa Minh – quận Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
OK

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng