CÔNG TY CỔ PHẦN TÙNG LÂM - ASIA
Địa chỉ: Số 35 A-B-C Núi Thành, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Mã số thuế: 02363737676
Số điện thoại: 02363737676
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Xây dựng
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng