CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 23
Địa chỉ: 17 Đoàn Quý Phi, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0913634979
Số điện thoại: 0913634979
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Xây dựng
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
17 Đoàn Quý Phi, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng