CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PRIMEX
Địa chỉ: 190 đường 3/2, P.Thuận Phước, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng
Mã số thuế: 0702540919
Số điện thoại: 0702540919
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: ---
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
190 đường 3/2, P.Thuận Phước, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng
Danh sách trò chuyện Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng