Công Ty Cổ Phần Sbay - Dự Án Sbay MMO
Địa chỉ: 86 Nguyễn Sinh Sắc, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Mã số thuế: 0568 43 7777
Số điện thoại: 0568 43 7777
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Bất động sản
Đã xác thực

Chia sẻ công ty

Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
86 Nguyễn Sinh Sắc, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng