Bài viết đáng chú ý
Việc làm đang tuyển dụng
Giới thiệu công ty
Công ty Cổ phần Long Việt (LOVICO GROUP) là nhà đầu tư đa ngành gồm các Công ty độc lập, trong mảng năng lượng sạch như điện gió, thủy điện và đầu tư bất động sản…
CÔNG TY CỔ PHẦN LONG VIỆT
THÔNG TIN CÔNG TY
  • 02363723713
  • 315 Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
  • Chưa cập nhật
  • Qui mô: 10-25 nhân viên
  • MST: 02363723713
  • Loại hình: Công ty cổ phần
  • Lĩnh vực: Bất động sản
Vị trí công ty
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Đà Nẵng