CÔNG TY CỔ PHẦN GENIUS DESIGN

MST Cty: 0401954846 (Tra cứu google)

88 Thanh Hải, Phường Thanh Bình, Quận hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

0915676006

0 /10
+0 vote
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
Hiện tại chúng tôi chưa có nhu cầu tuyển dụng